Nejvyšší správní soud
      
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Probíhající řízení

Nejvyšší správní soud (NSS) podal podle § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, od roku 2003  k Ústavnímu soudu celkem 42 návrhů na zrušení zákona nebo části zákona, případně návrhů na vyslovení protiústavnosti zákona nebo části zákona. Ústavní soud o 2 návrzích dosud nerozhodl, 12 návrhům vyhověl, 15 návrhů zamítl, 2 částečně zamítl, 8 odmítl, 1 řízení o návrhu zastavil a 2 rozhodnutí NSS zrušil. Níže poskytujeme přehled podaných návrhů a příslušných rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) ČR. U věcí, ve kterých Ústavní soud ČR již rozhodl, je připojen také hypertextový odkaz na příslušné rozhodnutí ÚS.

 

Registrace k účasti na volební kampani

Návrh na zrušení § 16h odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony.

Podnětem návrhu byl před soudem napadený rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Nejvyšší správní soud při posouzení věci dospěl k názoru, že ačkoliv povinná registrace třetích osob sleduje legitimní cíl, nejde o přiměřené omezení svobody projevu.

Číslo jednací návrhu Nejvyššího správního soudu: Ars 4/2019-53.

 

Lhůta k podání žaloby

Návrh na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.

Podnětem návrhu bylo před soudem napadené usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta žaloba na ochranu proti nečinnosti Ministerstva vnitra z důvodu marného uplynutí lhůty k podání této žaloby. Nejvyšší správní soud při posouzení věci nenalezl cestu k ústavně konformnímu výkladu daného ustanovení a proto dospěl k závěru, že § 80 odst. 1 a 2 s. ř. s. je v rozporu s principem materiálního právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy a s právem na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Číslo jednací návrhu Nejvyššího správního soudu: 2 Azs 300/2018-43.

 

Pobyt cizinců

Návrh na zrušení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Podnětem návrhu bylo před soudem napadené rozhodnutí o žádosti o propuštění ze zařízení pro zajištění cizinců. Krajský soud v Plzni žalobu proti tomuto rozhodnutí zamítl. Uvedl, že současná právní úprava umožňuje přezkum důvodnosti trvání zajištění v rozumných intervalech. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že § 129a odst. 3 zákona o pobytu cizinců je protiústavní. Konkrétně je v rozporu s právem na osobní svobodu dle čl. 8 Listiny, právem na soudní ochranu dle čl. 36 Listiny, právem na přezkum zákonnosti zbavení osobní svobody dle čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a právem na osobní svobodu dle čl. 9 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Podal proto Ústavnímu soudu návrh na jeho zrušení.

Číslo jednací návrhu Nejvyššího správního soudu: 8 Azs 26/2018-49.

Poslední aktualizace: 08.09.2020

Aktuality

Předsedou Nejvyššího správního soudu bude příštích deset let Karel Šimka

Prezident České republiky Miloš Zeman dnes jmenoval předsedou Nejvyššího správního soudu Karla Šimku. Funkce se ujímá na dobu 10 let.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2022
Datum jednání:  03.10.2022
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2022
Datum jednání:  14.11.2022