Nejvyšší správní soud
      
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Úsek správy soudu

Ředitel správy soudu

Mgr. Filip Glotzmann

  • v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, činí jménem soudu ve věcech státní správy soudu právní úkony a jedná v těchto věcech za soud navenek s fyzickými a právnickými osobami, jakož i s orgány veřejné moci, s výjimkou věcí, které si vyhradil předseda nebo místopředseda soudu,
  • řídí činnost úseku správy soudu,
  • sestavuje plán akcí programového financování a plán veřejných zakázek v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
  • metodicky řídí a kontroluje zadávání veřejných zakázek, které provádí ve své samostatné působnosti zaměstnanci určení směrnicí č. 4/2013, o finančním řízení a vnitřní kontrole, o účetnictví, o oběhu účetních dokladů a o nakládání s nepotřebným majetkem,
  • zajišťuje plnění úkolů spojených se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,
  • pečuje o náležitou vnitřní právní úpravu věcí patřících do jeho působnosti a odpovídá za včasnou přípravu návrhů vnitřních předpisů v těchto věcech,
  • plní další úkoly podle pokynů předsedy nebo místopředsedy soudu.

Správní kancelář

 

Oddělení správy majetku

 

Oddělení informačních a komunikačních technologií

 

Správce rozpočtu

 

Oddělení hlavního účetního

 

Oddělení autoprovozu

 
   
 

 

Poslední aktualizace: 08.11.2019

Aktuality

Předsedou Nejvyššího správního soudu bude příštích deset let Karel Šimka

Prezident České republiky Miloš Zeman dnes jmenoval předsedou Nejvyššího správního soudu Karla Šimku. Funkce se ujímá na dobu 10 let.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2022
Datum jednání:  03.10.2022
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2022
Datum jednání:  14.11.2022