Nejvyšší správní soud
      
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Zahraniční soudnictví

   
 

A) Mezinárodní asociace nejvyšších instancí správního soudnictví 

       1. Asociace státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské   
         Unie:  http://www.juradmin.eu
       2. Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů:  
         http://www.aihja.org
       3. EU Fórum soudců pro životní prostředí:  http://www.eufje.org
   
 

B) Soudy s pravomocemi ve správním soudnictví v Evropské unii 

       1. Belgie - Státní rada (Conseil d'État | Raad van State | Staatsrat): 
         http://www.raadvst-consetat.be
       2. Bulharsko - Nejvyšší správní soud (Vărchoven asministrativen săd): 
         http://www.sac.government.bg
       3. Dánsko - Nejvyšší soud (Hojesteret):  http://www.domstol.dk
       4. Estonsko - Nejvyšší soud (Eesti Vabariigi Riigikohus): 
         http://www.riigikohus.ee
       5. Finsko - Nejvyšší správní soud (Korkein hallinto-oikeus | Högsta
         Förvaltningsdomstolen):  http://www.kho.fi
       6. Francie - Státní rada (Conseil d'État):  http://www.conseil-etat.fr
       7. Chorvatsko - Správní soud (Upravni sud): 
         http://www.upravnisudrh.hr/index.php
       8. Irsko - Nejvyšší soud (Supreme court of Ireland | Cúirt Uachtarach 
         na hÉireann):   http://www.courts.ie
       9. Itálie - Státní rada (Consiglio di Stato):
         http://www.giustizia-amministrativa.it
       10. Kypr - Nejvyšší soud (Anotato Dikastirio Kyproy):
         http://www.supremecourt.gov.cy
       11. Litva - Nejvyšší správní soud (Lietuvos Viriausiasis administracinis
           teismas):  http://www.lvat.lt
       12. Lotyšsko - Nejvyšší soud (Augstaka tiesa):  http://www.at.gov.lv
       13. Lucembursko - Správní soudní dvůr (Cour administrative): 
           http://www.jurad.etat.lu
       14. Maďarsko - Nejvyšší soud (A Magyar Köztarsaság Legfelsőbb
           Bírosága):  http://www.lb.hu
       15. Malta - Odvolací soud (Court of Appeal):  
           http://www.judiciarymalta.gov.mt/the-courts
       16. Německo - Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht): 
           http://www.bverwg.de
       17. Německo - Spolkový finanční soud (Bundesfinanzhof): 
           http://www.bundesfinanzhof.de
       18. Německo - Spolkový sociální soud (Bundessozialgericht):  
          http://www.bsg.bund.de/DE/Home/home_node.html          
       19. Nizozemsko - Státní rada (Raad van State): 
           http://www.raadvanstate.nl
       20. Polsko - Nejvyšší správní soud (Nazcelny Sąd Administracyjny): 
           http://www.nsa.gov.pl
       21. Portugalsko - Nejvyšší správní soud (Supremo tribunal
           administrativo):  http://www.stadministrativo.pt/
       22. Rakousko - Správní soudní dvůr (Verwaltungsgerichtshof):
           http://www.vwgh.gv.at
       23. Rumunsko - Nejvyšší soudní a kasační dvůr (Înalta Curte de
           Casaţie şi Justiţie):  http://www.scj.ro
       24. Řecko - Státní rada (Symvoulion Epikrateias):
           http://www.ste.gr
       25. Slovensko - Nejvyšší soud (Najvyšší súd SR):
           http://www.nssr.gov.sk
       26. Slovinsko - Nejvyšší soud (Vrhovno sodišče Republike Slovenije):
           http://www.sodisce.si
       27. Spojené království (Anglie a Wales) - Nejvyšší soud
           (Supreme Court): https://www.supremecourt.uk/
       28. Španělsko - Nejvyšší soud (Tribunal Supremo):
           http://www.poderjudicial.es
       29. Švédsko - Nejvyšší správní soud (Regeringsrätten):  
           http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____2323.aspx
   
 

C) Soudy s pravomocemi ve správním soudnictví v některých dalších evropských státech 

       1. Island - Nejvyšší soud (Haestaréttur Íslands): 
         http://www.haestirettur.is
       2. Lichtenštejnsko - Nejvyšší soud (Oberster Gerichtshof): 
         http://www.gerichte.li
       3. Norsko - Nejvyšší soud (Norges Hoyesterett): 
         http://www.hoyesterett.no
       4. Rusko - Nejvyšší rozhodčí soud (Vysšij arbitražnij sud):
         http://www.arbitr.ru
       5. Švýcarsko - Spolkový správní soud
         (Bundesverwaltungsgericht | Tribunal administratif fédéral | Tribunale
         administrativo federale | Tribunal administrativ federal): 
         http://www.bj.admin.ch
       6. Turecko - Státní rada (T. C. Daniştay Başkanligi):
         http://www.danistay.gov.tr
   
 

D) Soudy s pravomocemi ve správním soudnictví v některých dalších státech světa 

       1. Austrálie - Vrchní soud Austrálie (High Court of Australia): 
         http://www.hcourt.gov.au
       2. Kanada - Nejvyšší soud Kanady (Supreme Court of Canada | Cour
         supreme du Canada):  http://www.scc-csc.ca/
       3. Nový Zéland - Nejvyšší soud (Supreme Court):  
         http://www.courtsofnz.govt.nz/
       4. USA - Nejvyšší soud Spojených států amerických (The Supreme 
         Court of the United States):  http://www.supremecourtus.gov
   
 

E) Evropské soudy 

       1. Evropský soud pro lidská práva:  http://www.echr.coe.int
       2. Soudní dvůr Evropské unie:  http://curia.europa.eu
       3. Soud Evropského sdružení volného obchodu:  http://www.eftacourt.int
   
 

F) Mezinárodní soudy 

       1. Mezinárodní soudní dvůr:  http://www.icj-cij.org
       2. Správní soud Mezinárodní organizace práce:  http://www.ilo.org
       3. Stálý rozhodčí soud:  http://www.pca-cpa.org
       4. Světová obchodní organizace - Orgán pro řešení sporů: 
         http://www.wto.org
       5. Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic:  
         http://icsid.worldbank.org
       6. Mezinárodní trestní tribunál:  http://www.icc-cpi.int
   
 

G) Přehledy vnitrostátních soudů 

       1. Přehled německých soudů:  
         http://www.jura.uni-saarland.de/
       2. Přehled soudů Francie:  http://www.justice.gouv.fr
       3. Přehled irských soudů:  
         http://www.courts.ie/Home.nsf/Content/Courts+Opening
       4. Přehled soudů švýcarských - členěno regionálně:
         http://www.supreme-court.ch
       5. Přehled soudů USA:  http://www.uscourts.gov
       6. Server soudnictví Velké Británie:  https://www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service
       7. Informační server portugalské justice:  http://www.dgsi.pt
   
 

H) Různé 

       1. Konference Evropských ústavních soudů: 
         http://www.confeuconstco.org
       2. Ústavní Rada Francie:  http://www.conseil-constitutionnel.fr
       3. On-line alternativní řešení sporů:
         http://www.adr.org/
       4. Národní rozhodčí fórum:  http://www.arb-forum.com
   

 

Poslední aktualizace: 28.08.2019

Aktuality

Předsedou Nejvyššího správního soudu bude příštích deset let Karel Šimka

Prezident České republiky Miloš Zeman dnes jmenoval předsedou Nejvyššího správního soudu Karla Šimku. Funkce se ujímá na dobu 10 let.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2022
Datum jednání:  03.10.2022
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2022
Datum jednání:  14.11.2022