Nejvyšší správní soud
      
NOVINKY E-MAILEM

Rozhodnutí soudu

Datum rozhodnutí
 - 
Oblast právní úpravy
Spisová značka
/ -
Spisová značka (vcelku)
Forma rozhodnutí
Hledání v textu rozhodnutí
Slova v textu:
Hledat současný výskyt všech uvedených slov (AND)
Hledat výskyt alespoň jednoho z uvedených slov (OR)
Hledat zadaný řetězec slov
Řadit
     


Na úřední desce soud vyhlašuje rozsudky vyvěšením úplného znění písemného vyhotovení, popřípadě vyvěšením zkráceného znění jen s těmi částmi odůvodnění, z nichž je zřejmé, jaký je právní názor soudu a jaké důvody k němu vedly,jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby (§ 49 odst. 12 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). Rozsudky jsou na úřední desce vyvěšeny po dobu dvou týdnů. Rozsudky ve věcech mezinárodní ochrany, ve věcech pobytu cizinců a usnesení o ustanovení opatrovníka v těchto věcech, případně i jiná rozhodnutí, určí-li tak předseda senátu v jednotlivém případě z důvodu ochrany citlivých údajů, nejsou zpřístupněny způsobem umožňující dálkový přístup a jsou tak vyhlašovány pouze na úřední desce v budově soudu. V řízení ve věcech volebních soud rozhoduje usnesením, které v plném znění doručuje účastníkům řízení a zároveň jej vyvěšuje na úřední desce. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).

Pozn.: Výsledky vyhledávání se zobrazí pod vyhledávacím formulářem.