Nejvyšší správní soud
      
NOVINKY E-MAILEM

POKLADNA

Pokladna

Tomáš Pohlodek
Tel.: 542 532 400
Fax: 542 532 360
e-mail: pokladna@nssoud.cz
   

Pokladní doba:

 
pondělí - čtvrtek 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
pátek 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00

 

Soudní poplatky lze uhradit:

  • kolkovými známkami (dle § 8 odst. zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích lze kolkovými známkami uhradit poplatky, které nejsou vyšší než 5 000 Kč)
  • v hotovosti na pokladně soudu
  • bezhotovostně - převodem na účet soudu

 Údaje pro bezhotovostní platbu:

 Vlastník účtu: Nejvyšší správní soud, Moravské nám. 6, 657 40 Brno

 Adresa banky:  Česká národní banka, Rooseveltova 18, 602 00 Brno

 Číslo účtu: 3703-46127621/0710

 Variabilní symbol:

V případě kasační stížnosti podané proti rozhodnutí krajského soudu zadejte do generátoru variabilního symbolu spisovou značku Nejvyššího správního soudu, pod kterou je kasační stížnost vedena.

Pokud tato spisová značka dosud nebyla zavedena, pak vyplňte spisovou značku krajského soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje kasační stížnost.

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení stěžovatele.

Generátor variabilního symbolu: 

Soud Spisová značka
/
Variabilní symbol

Ve výjimečných případech Vám závazný variabilní symbol pro identifikaci platby sdělí příslušné soudní oddělení, u něhož je daný spis veden.

Vracení soudních poplatků se provádí zpravidla bezhotovostně z výše uvedeného účtu na účet účastníka řízení. Dále lze poplatky vrátit prostřednictvím poštovní poukázky typu B nebo vyplatit v hotovosti na pokladně soudu.