Nejvyšší správní soud
      
NOVINKY E-MAILEM

Výzvy a sdělení

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ("s. ř. s.")];
  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);
  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;
  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 s. ř. s.).“
Číslo jednací: 2 As 86/2022 - 138, 1
Datum vyvěšení: 22.09.2022
Adresát: Olešnice a dalších 59 osob zúčastněných na řízení město
Přílohy: 2 As 86/2022 - 138
2 As 86/2022 - 1
Číslo jednací: 2 As 224/2022 - 63, 1
Datum vyvěšení: 22.09.2022
Adresát: Ing. Josef Dvořák a dalších 100 osob zúčastněných na řízení .
Přílohy: 2 As 224/2022 - 63
2 As 224/2022 - 1
Číslo jednací: 6 As 165/2022 - 37, 34
Datum vyvěšení: 13.09.2022
Adresát: Ing. arch. Josef David Bujárek
Přílohy: 6 As 165/2022 - 37
6 As 165/2022 - 34
Číslo jednací: 2 As 86/2022 - 121, 5
Datum vyvěšení: 07.09.2022
Adresát: Olešnice a dalších 59 osob zúčastněných na řízení město
Přílohy: 2 As 86/2022 - 121
2 As 86/2022 - 5
[1]
Zobrazeno 1-4 z 4