Nejvyšší správní soud
      
NOVINKY E-MAILEM

Současní soudci

Mgr. Ing. Veronika Juřičková, roz. Baroňová (* 1978)

Mgr. Ing. Veronika Juřičková, roz. Baroňová (* 1978)

soudkyně

soudkyní od roku 2012

soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2020

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Veřejná ekonomika. Již v průběhu studia na obou fakultách pracovala v soukromém sektoru se zaměřením na oblast daňového práva.

JUDr. Josef Baxa (* 1959)

JUDr. Josef Baxa (* 1959)

předseda senátu

soudcem od roku 1984

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2003

předsedou soudu od roku 2003 do září roku 2018

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1984 se stal trestním soudcem okresního, později pak Krajského soudu v Plzni a na jaře 1990 se stal i jeho místopředsedou. V devadesátých letech minulého století se podílel na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

 

Mgr. Michaela Bejčková (* 1978)

Mgr. Michaela Bejčková (* 1978)

soudkyně
soudkyní od roku 2009
soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2016

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2003 až 2009 byla asistentkou soudkyně Nejvyššího správního soudu, poté byla jmenována soudkyní a působila na správním úseku Městského soudu v Praze.

JUDr. Jakub Camrda, Ph.D., LL.M. (* 1973)

JUDr. Jakub Camrda, Ph.D., LL.M. (* 1973)

předseda senátu

soudcem od roku 2006

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2007

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2000 působil jako ředitel odboru evropské integrace Ministerstva spravedlnosti, v roce 2003 se stal náměstkem ministra spravedlnosti. Od listopadu 2004 působil při Legislativní radě vlády České republiky.

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. (* 1969)

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. (* 1969)

předseda senátu

soudcem od roku 2014

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2014

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde složil též rigorózní zkoušku. Doktorské studium absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2001 působí jako pedagog na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

 

JUDr. Miluše Došková (* 1953)

JUDr. Miluše Došková (* 1953)

předsedkyně senátu

soudkyní od roku 1994

soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2003

předsedkyně soudcovské rady

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Původně působila jako prokurátorka na okresní, později na krajské prokuratuře. V roce 1994 byla jmenována soudkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem, kde působila do roku 2002, kdy se stala soudkyní Vrchního soudu v Praze.

JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D. (* 1977)

JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D. (* 1977)

předseda senátu

soudcem od roku 2008

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2014 

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2005 ukončil na této fakultě i postgraduální studium. Od roku 2003 do roku 2007 pracoval na Nejvyšším správním soudě jako asistent soudce. V roce 2008 byl jmenován soudcem a přidělen ke Krajskému soudu v Brně

Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec (* 1970)

Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec (* 1970)

předseda senátu

soudcem od roku 1996

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2008

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Management veřejného sektoru a Slezskou univerzitu v Opavě, obor Veřejná správa a regionální politika.

Mgr. David Hipšr (* 1974)

Mgr. David Hipšr (* 1974)

předseda senátu

soudcem od roku 2001

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2010

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1998 až 2001 byl justičním čekatelem na Městském soudu v Praze. Po jeho jmenování soudcem působil jako předseda senátu na Obvodním soudu pro Prahu 1 na úseku občanskoprávním a od roku 2003 do roku 2009 opět na

JUDr. Lenka Kaniová (* 1956)

JUDr. Lenka Kaniová (* 1956)

předsedkyně senátu

soudkyní od roku 2003

soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2003

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1982 působila jako právnička na Městském, později na Okresním úřadu národního zdraví Brno-venkov.

Mgr. Lenka Krupičková, LL.M. (* 1980)

Mgr. Lenka Krupičková, LL.M. (* 1980)

soudkyně

soudkyní od roku 2018

soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2018

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studia absolvovala stipendijní pobyt na Fribourgské univerzitě. Od roku 2005 byla asistentkou daňového poradce ve společnosti Vorlíčková Partners s. r. o. a od roku 2007 koncipientka ve společnosti Gleiss Lutz v. o. s.

JUDr. Viktor Kučera (* 1976)

JUDr. Viktor Kučera (* 1976)

soudce

soudcem od roku 2012

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2019

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně; v roce 2008 složil na této fakultě rovněž státní rigorózní zkoušku v oboru právo, specializace správní právo

prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. (* 1973)

prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. (* 1973)

předseda senátu

soudcem od roku 2008

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2008

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a University of Michigan Law School, Ann Arbor v USA. V letech 1997 až 2001 pracoval v advokátní kanceláři jako advokátní koncipient.

JUDr. Tomáš Langášek, LL.M. (* 1974)

JUDr. Tomáš Langášek, LL.M. (* 1974)

předseda senátu
soudcem od roku 2013
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2013

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1999). Na Central European University v Budapešti získal diplom LL.M. v oboru srovnávacího ústavního práva (2000). Po ukončení vojenské služby se v Kanceláři veřejného ochránce práv v letech 2001 až 2003 zabýval podněty dovolávajícími se ochrany základních práv a svobod,

JUDr. Radan Malík (* 1959)

JUDr. Radan Malík (* 1959)

předseda senátu

soudcem od roku 1990

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2003

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1982 až 1990 působil jako právník právního odboru Městského ústavu národního zdraví v Brně. V roce 1990 byl jmenován soudcem a přidělen k Městskému soudu v Brně, kde zastával

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. (* 1960)

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. (* 1960)

předsedkyně senátu

soudkyní od roku 2003

soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2003

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Působila v daňové správě, nejdříve v letech 1983 až 1995 jako odborná referentka na Krajské finanční správě, poté pět let jako metodička daňového oddělení na Finančním ředitelství v Brně.

JUDr. Petr Mikeš, Ph.D. (* 1978)

JUDr. Petr Mikeš, Ph.D. (* 1978)

předseda senátu

soudcem od roku 2013

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2013

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia a po jeho skončení pracoval jako právní konzultant Kanceláře prezidenta republiky, kde měl na starosti přípravu podkladů pro výkon ústavních pravomocí prezidenta republiky (zejména návrhy vet zákonů a podání Ústavnímu soudu).

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D. (*1980)

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D. (*1980)

soudce
soudcem od roku 2016
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2016

Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a politologii na Fakultě sociálních studií téže univerzity. V akademickém roce 2009/2010 absolvoval roční studijní program na Universidade Católica v Lisabonu.

Mgr. Ondřej Mrákota (* 1974)

Mgr. Ondřej Mrákota (* 1974)

předseda senátu

soudcem od roku 2000

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2013

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Soudcem byl jmenován v roce 2000 a do roku 2007 působil u Okresního soudu v Opavě na civilním úseku.

JUDr. Jiří Palla (* 1973)

JUDr. Jiří Palla (* 1973)

předseda senátu

soudcem od roku 2000

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2010

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1996 až 1997 pracoval v legislativním odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny. Od roku 1997 byl justičním čekatelem na Krajském soudu v Ústí nad Labem.

JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M. (* 1974)

JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M. (* 1974)

v souvislosti se jmenováním soudcem Tribunálu SD EU od 19. 9. 2016 dočasně zproštěn výkonu funkce soudce u Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudce Tribunálu. Dne 6. října 2020 se stal soudcem Soudního dvora EU a po dobu výkonu této funkce zůstává zproštěn výkonu funkce soudce u Nejvyššího správního soudu.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2001 až 2005 byl soudcem Obvodního soudu pro Prahu 2. Od září 2004 do srpna 2005 byl dočasně přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu.

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. (* 1980)

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. (* 1980)

předseda senátu

soudcem od roku 2010

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2018

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde absolvoval i doktorské studium (od roku 2003 byl interním doktorandem katedry ústavního práva a později externím vyučující tamtéž).

JUDr. Barbara Pořízková (* 1968)

JUDr. Barbara Pořízková (* 1968)

místopředsedkyně soudu od října 2018, od 1. ledna 2022 vykonává kompetence předsedy soudu

předsedkyně senátu

soudkyní od roku 2006

soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2006

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1993 až 2001 pracovala jako právnička na oddělení nepřímých daní Finančního ředitelství v Brně.

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. (* 1978)

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. (* 1978)

předseda senátu

soudcem od roku 2018

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2018

Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a politologii na Fakultě sociálních studií téže univerzity. Od roku 2001 pracoval v Kanceláři veřejného ochránce práv, v letech 2002–2008 jako asistent místopředsedkyně Ústavního soudu,

Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M. (* 1978)

Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M. (* 1978)

předseda senátu
soudcem od roku 2013
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2013

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, postgraduální studijní program (LL.M.) na Právnické fakultě TU Dresden a Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 2002 až 2006 vykonával praxi koncipienta v advokátní kanceláři a u soudního exekutora. V letech 2006 až 2010 pracoval na Nejvyšším správním soudě

JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D. (*1969)

JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D. (*1969)

předseda senátu
soudcem od roku 2017
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2017

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval krátkou dobu během studia a po studiu jako novinář. Od roku 1997 působil jako advokátní koncipient a od roku 2000 jako advokát. Pracoval pro mezinárodní advokátní kanceláře (Allen & Overy, Clifford Chance) a českou advokátní kancelář (Vyskočil, Krošlák & spol.).

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (* 1966)

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (* 1966)

v souvislosti se zvolením soudkyní Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku od 13. 12. 2021 dočasně zproštěna výkonu funkce soudkyně u Nejvyššího správního soudu na devítileté funkční období soudkyně ESLP

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita), kde v letech 1990 až 1993 a opět od roku 2001 působila jako odborná asistentka katedry ústavního práva a politologie.

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (* 1969)

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (* 1969)

v souvislosti se jmenováním soudcem Ústavního soudu od 12. 6. 2014 dočasně zproštěn výkonu funkce soudce u Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudce Ústavního soudu

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (v současné době Masarykova univerzita). V roce 1995 ukončil na této fakultě i postgraduální studium a habilitoval se v roce 2001.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. (* 1973)

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. (* 1973)

předseda senátu
soudcem od roku 2001
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2005
předsedou soudu od února 2022

Vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Působil nejprve jako civilní a exekuční soudce. K Nejvyššímu správnímu soudu byl dočasně přidělen v letech 2004-2005; od podzimu 2005 se stal natrvalo soudcem a později předsedou senátu tohoto soudu.

Mgr. Sylva Šiškeová (* 1978)

Mgr. Sylva Šiškeová (* 1978)

soudkyně

soudkyní od roku 2020

soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2020

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2003 až 2014 pracovala u Nejvyššího správního soudu jako asistentka soudců. Během působení na Nejvyšším správním soudě se podílela na několika publikacích obsahujících výběry soudní judikatury.

Mgr. Eva Šonková (* 1976)

Mgr. Eva Šonková (* 1976)

soudkyně

soudkyní od roku 2003

soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2007

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Soudkyní byla jmenována v roce 2003 a až do roku 2005 působila u Okresního soudu v Rokycanech, kde byla přidělena k výkonu funkce soudce na úseku správního soudnictví Krajského soudu v Plzni.

JUDr. Milada Tomková (* 1959)

JUDr. Milada Tomková (* 1959)

v souvislosti se jmenováním soudkyní Ústavního soudu od 3. 5. 2013 dočasně zproštěna výkonu funkce soudkyně u Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudkyně Ústavního soudu

Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1987 až 2003 působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí, od roku 1992 jako ředitelka legislativního odboru. Do její působnosti spadala legislativní činnost v oboru sociální politiky, zejména sociálního zabezpečení.

JUDr. Jaroslav Vlašín (* 1961)

JUDr. Jaroslav Vlašín (* 1961)

předseda senátu

soudcem od roku 1993

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2003

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1983 až 1984 pracoval jako právník u Železničního stavitelství Brno.

Mgr. Petra Weissová (* 1969)

Mgr. Petra Weissová (* 1969)

soudkyně
soudkyní od roku 1996
soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2016

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1993 nastoupila jako justiční čekatelka na Krajský obchodní soud v Brně, kde také od roku 1996 začala působit jako soudkyně. 

 

Mgr. Jitka Zavřelová (* 1978)

Mgr. Jitka Zavřelová (* 1978)

soudkyně

soudkyní od roku 2010

soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2020

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2003 až 2009 byla asistentkou soudce nejprve u Nejvyššího správního soudu a následně u Krajského soudu v Praze. Po jmenování soudkyní v roce 2010 působila na úseku správního soudnictví Krajského soudu v Praze (od roku 2012 ve funkci předsedkyně senátu).